TRENING OBWODOWY


Kolejną bardzo ciekawie zapowiadającą się już po samej charakterystyce, formą ćwiczeń aerobowych okazuje się trening obwodowy. Niekiedy określa się ten rodzaj aktywności fizycznej bazującej na klasycznym fitnessie nazwą angielską – circuit trening. Jest to trening stacyjny, który opiera się, jak zresztą wskazuje na to już samo nazewnictwo, na pokonywaniu przez uczestnika treningu charakterystycznego „obwodu”. W tym zakresie warto wspomnieć o pewnych stacjach, jakie trenujący przemierza, krok po kroku, w miarę intensywności swoich ćwiczeń. I tak warto wspomnieć na przykład o od ośmiu do dwunastu stacji. Wykonywane są na każdej z nich różnorodne zestawy ćwiczeń. Przeważnie stanowisko pojedyncze to czas pracy wynoszący jakieś trzydzieści- maksymalnie sześćdziesiąt sekund. Jedno ćwiczenie trwa zasadniczo od pół do pełnej minuty, a następnie zmienia się na kolejne. Kiedy taki obwód składający się z rozmaitych typów ćwiczeń zostanie wykonany należycie, wtedy przechodzimy do odpoczynku, trwającego z reguły nie więcej niż jakieś dwie – maksymalnie pięć minut. To, w jaki sposób trenerzy fitness specjalizujący się w treningu obwodowym będą realizowali schemat ćwiczeń zależne jest natomiast od szeregu rozmaitych czynników, na jakie wpływ ma przykładowo to, czy w grę wchodzą ćwiczenia siłowe czy też chcą oni poszerzyć trening również o ćwiczenia wzmacniające. Niekiedy ćwiczenia aerobowe są przeplatane z ćwiczeniami wzmacniającymi. Co do obwodów i ich ogólnej ilości, to wszystko zależy od tego na jakim poziomie sprawności odbywają się zajęcia – może to być zupełnie podstawowy poziom czyli zaledwie jeden obwód, jak nawet i po kilka. To już kwestia indywidualna, uzależniona ściśle od stażu treningowego osoby ćwiczącej.

Źródło: