obwodowy

1. Co to jest trening funkcjonalny? Założenia treningu funkcjonalnego Trening funkcjonalny to metoda treningu, która koncentruje się na rozwijaniu zdolności ruchowych i umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności. Podstawą tego treningu jest wykorzystanie wielostawowych i dynamicznych ruchów, które angażują całe ciało. Celem treningu funkcjonalnego jest poprawa stabilności, siły, wytrzymałości i elastyczności ciała. Korzyści płynące z […]