łączenie

1. Podstawy treningu funkcjonalnego Rozumienie idei treningu funkcjonalnego Trening funkcjonalny to metoda, która skupia się na rozwijaniu siły i kondycji poprzez wykonywanie ruchów, które są zbliżone do tych, jakie wykonujemy na co dzień. To połączenie treningu siłowego i aerobowego, które angażuje wiele grup mięśniowych jednocześnie. Zalety treningu funkcjonalnego Trening funkcjonalny ma wiele zalet. Po pierwsze, […]